Deklaracja Dostępności         telrfon 84 6313434           telrfon spzlojec@nielisz.pl      
Stona główna Logowanie
Chmurki
Chmurki
Baner tytuł
Ozdoba1
Słońce
Napis
Dziecko 1
Dziecko 2
Lupa   Przycisk 1 Przycisk 2 Przycisk 3 Przycisk 4

 
 
 
 

 

00028443


 
Sierpień 2020
28
Piątek
Organizacja pracy szkoły
Aktualności
Ikona  Ikona

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

1 września 2020 r. o godz. 9.00 rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021.


Uroczystość będzie przebiegać według planu:

1. Godz. 9.00 -  9.30 - przed budynkiem szkoły odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego. 
W uroczystości na zewnątrz mogą brać udział rodzice uczniów wszystkich klas oraz rodzice dzieci oddziału przedszkolnego z zachowaniem dystansu. 
2. Godz. 9.30 -10.30 - uczniowie będą uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych. Na tę część zapraszamy do budynku wraz z dziećmi wyłącznie rodziców klasy przedszkolnej oraz klasy I i IV (jeśli będzie to konieczne). 
3. Godz. 10.40 - Powrót uczniów dowożonych autobusem szkolnym.

Organizacja pracy szkoły odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady:

1. Dowożenie uczniów do szkoły odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem takim jak w  poprzednim roku szkolnym. Podczas dowozu uczeń ma obowiązek zakrywania ust i  nosa. Obowiązują zasady takie jak w transporcie publicznym.
2. W zajęciach szkolnych nie mogą uczestniczyć dzieci, uczniowie oraz nauczyciele, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
3. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby uczestniczące w zajęciach, czyli uczniowie, pracownicy pedagogiczni i pracownicy obsługi szkoły.
4. Wszyscy pracownicy szkoły w pierwszych  tygodniach pracy szkoły powinni używać osłony na usta i nos, zachować dystans społeczny oraz dezynfekować i myć ręce.
5. W dniach 1-4.09.2020 r. z dzieckiem oddziału przedszkolnego oraz z uczniem klasy pierwszej na teren szkoły może wejść jeden rodzic, odprowadzając dziecko do szatni z zachowaniem dystansu. Na terenie szkoły rodzic i uczeń powinni zdezynfekować ręce oraz mieć zakryte usta i nos. Uczniowie klas młodszych do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
6. Po 4. 09. 2020 r. rodzice odprowadzają dzieci  i uczniów do drzwi wejściowych szkoły lub pomieszczenia wejściowego z zachowaniem zasady - 1,5 m dystansu od innego rodzica i dziecka oraz od pracowników szkoły. W pomieszczeniu może znajdować się jednocześnie dwoje rodziców z dziećmi. Obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
7. Od 07.09.2020r. dzieci przedszkolne oraz dzieci młodsze będą doprowadzane do wyjścia (wstępne pomieszczenie budynku) przez nauczycieli dyżurujących lub wychowawców.
8. Osoby wchodzące (uczniowie, pracownicy) na teren szkoły powinny zdezynfekować ręce, a  w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego (ok. 1,5 m) mieć zakryte usta i nos.
9. Dzieci i uczniowie oczekujący na odwóz autobusem szkolny zachowują dystans społeczny i mają zakryte usta oraz nos. Oczekują pod opieka nauczyciela dyżurującego.
10. Podczas zajęć utrzymuje się zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Uczeń korzysta tylko z  własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego pojemniku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
11. Każda klasa będzie miała zorganizowane zajęcia w jednej, wyznaczonej sali, z wyjątkiem zajęć międzyoddziałowych łączonych, informatyki i wychowania fizycznego.
12. Zajęcia pozalekcyjnie, świetlicowe i specjalistyczne  będą odbywać się w wyznaczonej sali i w gabinetach.
13. Raz na godzinę dydaktyczną, w czasie przerwy, a także w razie potrzeby w czasie zajęć każdą salę, w której prowadzone są zajęcia należy wietrzyć. Każda kondygnacja budynku wyposażona będzie w środek do  dezynfekcji rąk, a sale po zakończeniu zajęć dydaktycznych poddawane zostaną  dezynfekcji.
14. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczycieli w klasie oraz na korytarzach szkolnych na swojej kondygnacji budynku. Podczas przerw międzylekcyjnych, kiedy nie może być zachowany dystans społeczny uczniowie powinni korzystać z osłony na usta i nos.
15. Zaleca się organizowanie zajęć na wolnym powietrzu na ogrodzonym terenie szkoły.
16. Podczas zajęć w sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdym dniu zajęć, pracownik obsługi, używany sprzęt sportowy oraz podłogę myje lub zdezynfekuje.
17. Spożywanie posiłków na stołówce szkolnej odbywać się będzie w 3 grupach z odstępem czasowym na dezynfekcję pomieszczenia i sprzętów.
18. Korzystanie z biblioteki odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego (ok.1,5m), a książki zwracane do biblioteki poddane będą przynajmniej dwudniowej kwarantannie.
19. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni regularnie myją ręce wodą z mydłem. Nauczyciele kontrolują, czy uczniowie robią to, szczególnie po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza.
20. Szkoła, w celu szybkiej komunikacji z rodzicami posługiwać się będzie udostępnionymi przez nich numerami telefonów wskazanych w e-dzienniku.
21. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych ucznia, nauczyciel prowadzący zajęcia, niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora oraz kontaktuje się z rodzicami ucznia, który niezwłocznie odbiera ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodzica uczeń przebywa w pomieszczeniu zwanym Izolatką.
22. Pomiar temperatury ciała ucznia z  wykorzystaniem termometru bezdotykowego odbywa się wyłącznie za zgodą rodzica dziecka.
23. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sali zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych ? poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
24. Pracownicy niepedagogiczni prowadzący dezynfekcję, powinni ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji; zwłaszcza dotyczących przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcają do zainstalowania aplikacji ProteGoSafe. Narzędzie informuje o zagrożeniach występujących na danym obszarze, co pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Minister Edukacji Narodowej opracował do uczniów i rodziców wskazówki sprzyjające bezpiecznemu otwarciu szkół i rozpoczęciu nauki stacjonarnej.

Złojec,  28 sierpnia 2020r.                                       Grażyna Ciastoch - dyrektor szkoły


       WSTECZ Miejsce publikacji: Aktualności Autor: Grażyna Ciastoch
Utworzono: 2020-08-28, Aktualizowano: 2020-09-15.
Odsłon: 18930 razy
 
TWOIM ZDANIEM

        Dodaj komentarz

 
 
 
Chmurki 1
Chmurki 2
WAŻNE TERMINY
N Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Mail

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Złojec 226
22 - 413 Nielisz
pow. zamojski, woj. lubelskie

Telefon tel. 84 6313434

spzlojec@nielisz.pl   www.spzlojec.net

Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Błaziak agnieszka.blaziak@cbi24.pl

Mirosław Kuduk © 2017
  Proszę czekać... TłoTłoTło 
  Tło
  Proszę czekać... TłoTło 
  Tło
   Tło 

 
 


 
   
Ładowanie
Profesjonalny Hosting