Deklaracja Dostępności         telrfon 84 6313434           telrfon spzlojec@op.pl      
Stona główna Logowanie
Chmurki
Chmurki
Baner tytuł
Ozdoba1
Słońce
Napis
Dziecko 1
Dziecko 2
Lupa   Przycisk 1 Przycisk 2 Przycisk 3 Przycisk 4

 
 

00017344


 
Listopad 2020
30
Poniedziałek
Zarządzenie Nr 11/2020/2021.
Aktualności
Ikona  Ikona

 

Zarządzenie Nr 11/2020/2021.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu z dnia 30.11. 2020r.
w sprawie wprowadzenia procedur organizowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. I-VIII Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie przepisów:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. (Dz.U z 05.11.2020r. poz. 1960) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • oraz Zarządzenia dyrektora Nr1/2020/2021 z 26.08.2020r.

zarządzam, co następuje:

§1

Od 30 listopada  do 03 stycznia 2021r. -nauka uczniów  klas I- VIII Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu odbywać się będzie w formie zdalnej w oparciu o obowiązujący od września tygodniowy plan zajęć oraz formy łączności ustalone przez nauczycieli (e-dziennik, pocztę elektroniczną, TEAMSA i inne dostępne dla uczniów platformy nauki zdalnej i formy komunikacji).

§2

Potwierdzeniem obecności od 30.11.2020r. będzie pobranie zadań, poleceń przez e-dziennik lub zalogowanie się przez komunikatorów dniu prowadzonych lekcji.

§3

Uczniowie klasy VIII, przy zachowaniu wszelkich wytycznych i procedur COVID -19,  mają możliwość udziału w konsultacjach na terenie szkoły z przedmiotów objętych egzaminem zewnętrznym na zasadach ustalonych przez wychowawcę z nauczycielami uczącymi w klasie VIII.

§4

Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością, przy zachowaniu wszelkich wytycznych i procedur COVID -19,  mają możliwość udziału w zajęciach rewalidacji na terenie szkoły na zasadach ustalonych przez wychowawcę z rodzicami uczniów. 

§5

Na pisemny wniosek rodziców szkoła prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III. 


§6

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z aktualnymi komunikatami w e-dzienniku oraz doprowadzenia dokumentacji elektronicznej z przeprowadzonych zajęć oraz realizacji podstawy programowej.


  §7

Zobowiązuję wychowawców do koordynowania współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów objętych kształceniem specjalnym lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjnych.

  

 § 8

Zarządzenie jest uzupełnieniem do zarządzenia dyrektora szkoły z 26.08.2020r , z 09.11.2020r. wchodzi w życie z dniem  30.11.2020r. i obowiązuje do powrotu uczniów do nauki stacjonarnej.

 

Złojec 30.11.2020r.podpis dyrektora szkoły

Grażyna Ciastoch


       WSTECZ Miejsce publikacji: Aktualności Autor: Mirosław Kuduk
Utworzono: 2020-11-30, Aktualizowano: 2021-02-16.
Odsłon: 19639 razy
 
TWOIM ZDANIEM

        Dodaj komentarz

 
 
 
Chmurki 1
Chmurki 2
WAŻNE TERMINY
N Pn Wt Śr Cz Pt So
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Mail

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Złojec 226
22 - 413 Nielisz
pow. zamojski, woj. lubelskie

Telefon tel. 84 6313434

spzlojec@op.pl   www.spzlojec.net

Inspektor Ochrony Danych:
Joanna Marczuk-Domińska joanna.marczuk@cbi24.pl

Mirosław Kuduk © 2017
  Proszę czekać... TłoTłoTło 
  Tło
  Proszę czekać... TłoTło 
  Tło
   Tło 

 
 


 
   
Ładowanie