Deklaracja Dostępności         telrfon 84 6313434           telrfon spzlojec@op.pl      
Stona główna Logowanie
Chmurki
Chmurki
Baner tytuł
Ozdoba1
Słońce
Napis
Dziecko 1
Dziecko 2
Lupa   Przycisk 1 Przycisk 2 Przycisk 3 Przycisk 4

 
 

 

00019609


 
Październik 2020
28
Środa
Zarządzenie Nr 15
Aktualności
Ikona  Ikona

 

Dyrektora Szkoły Podstawowejim. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
zdnia 27 stycznia 2021

wsprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w rokuszkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 68 ust. 1pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. wsprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz § 11ge ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawieszczególnych rozwiązań w okresie czasowegoograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się dniwolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu w roku szkolnym 2020/2021 w następującychterminach:     

02.11.2020r.? Dzień świąteczny

   25-27.05.2021 ? Egzamin kl. VIII

   04.06.2021 r. ? Dzień pomiędzy świętami

   3 dni do wykorzystania w sytuacjach wyjątkowych, zgodnie z potrzebami szkoły

   Rekolekcje Wielkopostne ustalone przezparafię Chrystusa Króla w Złojcu  orazświęta ustawowe   

§ 2.

Traci moczarządzenie nr 5/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. DzieciZamojszczyzny w Złojcu z dnia 28 września 2020r. w  sprawie organizacji pracy szkoły, w tym wsprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w rokuszkolnym 2020/2021.

§ 3.

1. Zarządzeniepodlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

2. Zobowiązujęwychowawców poszczególnych klas Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny wZłojcu do niezwłocznego poinformowania uczniów oraz ich rodziców o zmienionychw roku szkolnym 2020/2021 dodatkowych dniach wolnych od zajęćdydaktyczno-wychowawczych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniempodpisania.

   .....GrażynaCiastoch.............

(podpis Dyrektora)

       WSTECZ Miejsce publikacji: Aktualności Autor: Mirosław Kuduk
Utworzono: 2020-10-28, Aktualizowano: 2021-03-30.
Odsłon: 3850 razy
 
TWOIM ZDANIEM

        Dodaj komentarz

 
 
 
Chmurki 1
Chmurki 2
WAŻNE TERMINY
N Pn Wt Śr Cz Pt So
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Mail

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Złojec 226
22 - 413 Nielisz
pow. zamojski, woj. lubelskie

Telefon tel. 84 6313434

spzlojec@op.pl   www.spzlojec.net

Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Błaziak agnieszka.blaziak@cbi24.pl

Mirosław Kuduk © 2017
  Proszę czekać... TłoTłoTło 
  Tło
  Proszę czekać... TłoTło 
  Tło
   Tło 

 
 


 
   
Ładowanie