Deklaracja Dostępności         telrfon 84 6313434           telrfon spzlojec@op.pl      
Stona główna Logowanie
Chmurki
Chmurki
Baner tytuł
Ozdoba1
Słońce
Napis
Dziecko 1
Dziecko 2
Lupa   Przycisk 1 Przycisk 2 Przycisk 3 Przycisk 4

 
 

 

00019064


 
Marzec 2021
22
Poniedziałek
Zarządzenie Nr 16/2020/2021
Aktualności
Ikona  Ikona

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
z dnia 22.03. 2021r.

w sprawie wprowadzenia procedur organizowania zajęćdydaktyczno-wychowawczych
w kl. I-VIII Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19

Napodstawie przepisów:

?        Ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

?        Ustawyz dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i2197),

?        Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczeniafunkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wchodzi w życie 22 marca br.
zarządzam, conastępuje:

§1

Od 22 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r. -nauka uczniów  klas I - VIII  SzkołyPodstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu odbywać się będzie w formiezdalnej w oparciu o obowiązujący od września tygodniowy plan zajęć oraz formyłączności ustalone przez nauczycieli ( e-dziennik, pocztę elektroniczną, TEAMSAi inne dostępne dla uczniów platformy nauki zdalnej i formy komunikacji).

§2

Potwierdzeniemobecności od 22.03.2021r. będzie pobranie zadań, poleceń przez e-dziennik lubzalogowanie się przez komunikator w dniu prowadzonych lekcji.

§3

Uczniowie klasy VIII, przy zachowaniu wszelkich wytycznych i procedurCOVID -19,  mają możliwość udziału wkonsultacjach na terenie szkoły z przedmiotów objętych egzaminem zewnętrznym nazasadach ustalonych przez wychowawcę z nauczycielami uczącymi w klasie VIII.

§4

Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością, przy zachowaniu wszelkichwytycznych i procedur COVID -19,  mająmożliwość udziału w zajęciach rewalidacji na terenie szkoły na zasadachustalonych przez wychowawcę z rodzicami uczniów. 

§5

Zobowiązuję wszystkichnauczycieli do zapoznania się z aktualnymi komunikatami w e-dzienniku oraz doprowadzenia dokumentacji elektronicznej z przeprowadzonych zajęć orazrealizacji podstawy programowej.

§6

Zobowiązuję wychowawcówdo koordynowania współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami zuwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniówobjętych kształceniem specjalnym lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie zdniem  22.03.2021r. i obowiązuje dopowrotu uczniów klas I-VIII do nauki stacjonarnej.

  Złojec 22.03.2021r. 

Grażyna Ciastoch

  podpis dyrektora szkoły

 

       WSTECZ Miejsce publikacji: Aktualności Autor: Mirosław Kuduk
Utworzono: 2021-03-22, Aktualizowano: 2021-03-30.
Odsłon: 5729 razy
 
Chmurki 1
Chmurki 2
WAŻNE TERMINY
N Pn Wt Śr Cz Pt So
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Mail

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Złojec 226
22 - 413 Nielisz
pow. zamojski, woj. lubelskie

Telefon tel. 84 6313434

spzlojec@op.pl   www.spzlojec.net

Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Błaziak agnieszka.blaziak@cbi24.pl

Mirosław Kuduk © 2017
  Proszę czekać... TłoTłoTło 
  Tło
  Proszę czekać... TłoTło 
  Tło
   Tło 

 
 


 
   
Ładowanie