Deklaracja Dostępności         telrfon 84 6313434           telrfon spzlojec@op.pl      
Stona główna Logowanie
Chmurki
Chmurki
Baner tytuł
Ozdoba1
Słońce
Napis
Dziecko 1
Dziecko 2
Lupa   Przycisk 1 Przycisk 2 Przycisk 3 Przycisk 4

 
 

00017012


 
Marzec 2021
26
Piątek
Zarządzenie Nr 17/2020/2021
Aktualności
Ikona  Ikona

 

Dyrektora SzkołyPodstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
z dnia 26 marca2021r.

w sprawieczasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu/Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19

Na podstawie§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych iniepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn.zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemuoświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresieczasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561), po uzyskaniu zgody organuprowadzącego

zarządzam, conastępuje:

§ 1.

1. Zawieszasię na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej iopiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. DzieciZamojszczyzny w Złojcu w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia  09 marca 2021r. z możliwością przedłużenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19.

2. Wokresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałuprzedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu sąprowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzeniepodlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na zakładce ogłoszenia wdzienniku elektronicznym placówki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie zdniem podpisania.

Złojec, 26.03.2021r.                                                                           ......Grażyna  Ciastoch........

(podpisDyrektora)

       WSTECZ Miejsce publikacji: Aktualności Autor: Mirosław Kuduk
Utworzono: 2021-03-26, Aktualizowano: 2021-03-30.
Odsłon: 2217 razy
 
Chmurki 1
Chmurki 2
WAŻNE TERMINY
N Pn Wt Śr Cz Pt So
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Mail

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Złojec 226
22 - 413 Nielisz
pow. zamojski, woj. lubelskie

Telefon tel. 84 6313434

spzlojec@op.pl   www.spzlojec.net

Inspektor Ochrony Danych:
Joanna Marczuk-Domińska joanna.marczuk@cbi24.pl

Mirosław Kuduk © 2017
  Proszę czekać... TłoTłoTło 
  Tło
  Proszę czekać... TłoTło 
  Tło
   Tło 

 
 


 
   
Ładowanie