Deklaracja Dostępności         telrfon 84 6313434           telrfon spzlojec@op.pl      
Stona główna Logowanie
Chmurki
Chmurki
Baner tytuł
Ozdoba1
Słońce
Napis
Dziecko 1
Dziecko 2
Lupa   Przycisk 1 Przycisk 2 Przycisk 3 Przycisk 4

 
 

 

00019064


 
Kwiecień 2020
27
Poniedziałek
Klauzula Informacyjna
RODO
Ikona  Ikona

 

Napodstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 zezm.) - dalej: ?RODO? informuję, że:

1)      AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny wZłojcu ( adres 22-413 Złojec 226, tel. kontaktowy: 84 631 34 34)

2)      Administratorwyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować wewszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwemadresu email: inspektor@cbi24.pllub pisemnie na adres Administratora.

3)     Pani/Pana dane będą przetwarzanew celu wypełniania obowiązków publicznych nałożonychna Administratora przepisami prawa, przede wszystkim realizacja zadańoświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dzieckubezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia iprowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej iopiekuńczej.

4)      Pani/Panadane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku Ustawąz dnia    
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniemMinistra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobuprowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacjiprzebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tejdokumentacji

5)     Pani/Pana dane osobowe będąprzetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędnydo realizacji celu przetwarzania danych.

6)      Pani/Panadane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będąpodlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7)      Pani/Panadane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8)      Wzwiązku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panunastępujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ichkopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danychosobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danychosobowych;

d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia oochronie danych osobowych (RODO);

9)      Podanieprzez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danychskutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

10)  Pani/Panadane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowypowierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organomuprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Zobacz również:

       WSTECZ Miejsce publikacji: RODO Autor: Mirosław Kuduk
Utworzono: 2020-04-27, Aktualizowano: 2022-01-15.
Odsłon: 67061 razy
 
Chmurki 1
Chmurki 2
WAŻNE TERMINY
N Pn Wt Śr Cz Pt So
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Mail

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Złojec 226
22 - 413 Nielisz
pow. zamojski, woj. lubelskie

Telefon tel. 84 6313434

spzlojec@op.pl   www.spzlojec.net

Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Błaziak agnieszka.blaziak@cbi24.pl

Mirosław Kuduk © 2017
  Proszę czekać... TłoTłoTło 
  Tło
  Proszę czekać... TłoTło 
  Tło
   Tło 

 
 


 
   
Ładowanie