0009794


 
Listopad 2018
17
Sobota
XV GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
Aktualności
 

 

XV GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
''Ilustracje do wierszy Jana Brzechwy oraz wierszy patriotycznych''

pod patronatem WÓJTA GMINY NIELISZ

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR

 •   Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

PATRONAT

 •  Pan Adam Wal-  Wójt Gminy Nielisz

CELE KONKURSU

 • Pogłębienie wiedzy uczniów na temat twórczości Jana Brzechwy oraz wierszy patriotycznych
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznych inspirowanych literaturą dziecięcą i plastyką.
 • Realizacja polityki oświatowej państwa w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • Realizacja wychowania w duchu wartości i patriotyzmu.
 • Umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

ZASADY UCZESTNICTWA

 •  W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych.
 • Technika prac dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane). Zabrania się stosowania w pracy plastycznej produktów spożywczych, np. kasza, ryż. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
 •  Praca powinna być ilustracją wybranego wiersza Jana Brzechwy lub wybranego utworu o charakterze patriotycznym.
 •  Format prac A3.
 • Ilość prac z placówki nieograniczona. Każdy uczestnik może zaprezentować tylko jedną pracę.
 •  Prace powinny być czytelnie opisane /DRUKIEM- na odwrocie/ według wzoru:

Imię i nazwisko autora

 

Wiek + klasa

 

Adres szkoły/ telefon

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Do prac należy dołączyć oświadczenie (Załącznik Nr1).

OCENA PRAC

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych.

 • Kategoria I  - przedszkola,
 • Kategoria I -klasy I - III szkoły podstawowej,
 • Kategoria I - klasy IV - VIII szkoły podstawowej 10- 14 lat.

TERMIN

 • Prace należy przesłać/ złożyć do 7 grudnia 2018r.na adres: Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, Złojec 226, 22-413 Nielisz z dopiskiem ''Konkurs plastyczny''.
 • Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej im.Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu.

 UWAGI KOŃCOWE

 • Konkurs jest bezpłatny.
 • Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 • Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody oraz wyróżnienia przez kwalifikację do wystawy głównej.
 • Prace przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji w celu propagowania idei konkursu.
 • Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
 • Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

INFORMACJE DODATKOWE

Informacji dodatkowych nt.konkursu udzielają: Dorota Bosiak i Małgorzata Magryta (codziennie w godz. 8.15-14.40, Tel. (84) 63 13434).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Dołączone pliki:

       WSTECZ Miejsce publikacji: Aktualności Autor: Mirosław Kuduk
Utworzono: 2018-11-17, Aktualizowano: 2018-11-17.
Odsłon: 7821 razy
 
WAŻNE TERMINY
N Pn Wt Śr Cz Pt So
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Złojec 226
22 - 413 Nielisz
pow. zamojski, woj. lubelskie

tel. 84 6313434

spzlojec@op.pl   www.spzlojec.net

Inspektor Ochrony Danych:
Małgorzata Krajewska inspektor@cbi24.pl

Mirosław Kuduk © 2017
  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...