Deklaracja Dostępności         telrfon 84 6313434           telrfon spzlojec@op.pl      
Stona główna Logowanie
Chmurki
Chmurki
Baner tytuł
Ozdoba1
Słońce
Napis
Dziecko 1
Dziecko 2
Lupa   Przycisk 1 Przycisk 2 Przycisk 3 Przycisk 4

 
 

00018210


 
Wrzesień 2018
03
Poniedziałek
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO
Ikona  Ikona

 

 Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r. informuję, iż:

 

1.      AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest SzkołaPodstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu ( adres 22-413 Złojec226, tel. kontaktowy: 84 631 34 34)

2.      Administratorwyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować wewszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwemadresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2.     Dane osobowebędą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

3.      Daneosobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
 w tym przepisów archiwalnych. 

4.      Podstawąprawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia.

5.      OdbiorcamiPani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzajądane osobowe w imieniu Administratora.

6.      Osoba,której dane dotyczą ma prawo do:

a.       dostępudo treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także -
 w przypadkach przewidzianych prawem -prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniaPaństwa danych.

b.      wniesieniaskargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się znaruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podaniedanych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Konsekwencjąniepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadtoinformujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wsposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniudecyzji, w tym o profilowaniu.

 Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu powołany został
Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Błaziak
kontakt email: agnieszka.blaziak@cbi24.pl

Zobacz również:

       WSTECZ Miejsce publikacji: RODO Autor: Mirosław Kuduk
Utworzono: 2018-09-03, Aktualizowano: 2022-01-15.
Odsłon: 355426 razy
 
Chmurki 1
Chmurki 2
WAŻNE TERMINY
N Pn Wt Śr Cz Pt So
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Mail

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Złojec 226
22 - 413 Nielisz
pow. zamojski, woj. lubelskie

Telefon tel. 84 6313434

spzlojec@op.pl   www.spzlojec.net

Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Błaziak agnieszka.blaziak@cbi24.pl

Mirosław Kuduk © 2017
  Proszę czekać... TłoTłoTło 
  Tło
  Proszę czekać... TłoTło 
  Tło
   Tło 

 
 


 
   
Ładowanie