Deklaracja Dostępności         telrfon 84 6313434           telrfon spzlojec@nielisz.pl      
Stona główna Logowanie
Chmurki
Chmurki
Baner tytuł
Ozdoba1
Słońce
Napis
Dziecko 1
Dziecko 2
Lupa   Przycisk 1 Przycisk 2 Przycisk 3 Przycisk 4

 
 

 

00019940


 
Maj 2020
22
Piątek
Zarządzenie Nr 16/2019/2020
Aktualności
Ikona  Ikona

 

DyrektoraSzkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

zdnia 06 maja 2020r.

w sprawieczasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu/Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcuw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych iniepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn.zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemuoświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wzwiązku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), pouzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czasoznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczejoddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcuw okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowegozawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego wSzkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu nastronie internetowej szkoły oraz na zakładce ogłoszenia w dziennikuelektronicznym placówki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

......Grażyna Ciastoch........

Zobacz również:

       WSTECZ Miejsce publikacji: Aktualności Autor: Mirosław Kuduk
Utworzono: 2020-05-22, Aktualizowano: 2020-05-23.
Odsłon: 27397 razy
 
Chmurki 1
Chmurki 2
WAŻNE TERMINY
N Pn Wt Śr Cz Pt So
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Mail

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Złojec 226
22 - 413 Nielisz
pow. zamojski, woj. lubelskie

Telefon tel. 84 6313434

spzlojec@nielisz.pl   www.spzlojec.net

Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Błaziak agnieszka.blaziak@cbi24.pl

Mirosław Kuduk © 2017
  Proszę czekać... TłoTłoTło 
  Tło
  Proszę czekać... TłoTło 
  Tło
   Tło 

 
 


 
   
Ładowanie